top of page

unikalne cechy skuteczności

unikalne, czyli rzadko spotykane, wyjątkowe właściwości jednostkowo przypisane i związane z samą usługa i sposobem jej wykonywania

f(aS) = eRka

ta funkcja to nasze zasadnicze pryncypium biznesowe - każde działanie, które wykonujemy w algorytmii sprzedaży wykonujemy w funkcji eRki. eRka w naszej nomenklaturze to kluczowe rezultaty, które realizujemy
z firmami, zespołami z którymi współpracujemy.

1.4.16

to nasz podstawowy algorytm. 1 kluczowy obszar operacyjny zależy od 4 zachowań głównych, 4 zachowania główne zależą od 16 zachowań prostych inaczej jeżeli wykonujesz zachowania proste to wykonujesz zachowania główne, jeżeli wykonujesz zachowania główne to osiągasz KPI w obszarze operacyjnym na odpowiednim poziomie.

wyższe prawdopodobieństwo

nie powiemy Ci, że wynik osiągniesz na 100%, bo przecież działamy w warunkach rynkowej niepewności. natomiast to, co zrobimy to podniesiemy prawdopodobieństwo osiągnięcia rezultatów, ponieważ podniesiemy wartości kluczowych i kierunkowych wskaźników efektywności

2 wektory (dwuwektorowość)

całkowitą efektywność firmy w obszarze sprzedaży, zespołu sprzedaży mierzymy za pomocą dwóch wektorów. pierwszy z nich to wektor wyniku (oczekiwana wartość > 100%), drugi z nich to wektor poprawności działań (wartość oczekiwana <100%). wskazana relacja drugiego do pierwszego to 80% - 110%.

środek
nzP

realizujemy nasze projekty, osiągamy kluczowe rezultaty, ponieważ firmy, menedżerowie i sprzedawcy regularnie
i poprawnie wykonują najskuteczniejsze zachowania i czynności proste.

75% / 80% /80%

to nasz meta-wskaźnik projektowy do realizacji którego dążymy i wartości, którego są prognozą osiągnięcia kluczowych rezultatów. do czego dążymy? do tego, by  75% zespołu realizowało 80% najskuteczniejszych zachowań i czynności
z 80% poprawnością.

poziom trudności

dlaczego zespół sprzedaży sprawniej osiąga rezultaty? ponieważ stosujemy narzędzia wdrożeniowe dzięki, którym obniżamy średni poziom trudności najskuteczniejszych  zachowań tzn. łatwiej jest je wykonywać poprawnie i regularnie poprawnie powtarzać.

w parze

za wdrożenie najskuteczniejszych zachowań sprzedażowych oraz menedżerskich odpowiada dwóch  doświadczonych managerów (algorytmików). jeden z nich prowadzi wdrożenie i egzekwuje poprawne wykonywanie najskuteczniejszych zachowań i czynności, drugi natomiast monitoruje wykonanie wdrożenia i jest dla pierwszego doradcą. nierzadko pracuję też dla klienta.

dół
kpi / nzP

sposób wykonania każdego najskuteczniejszego zachowania prostego mierzymy za pomocą właściwego wskaźnika efektywności. ilość zachowań i czynności wykonanych poprawnie to wskaźnik kierunkowy za pomocą, którego określamy poziom kluczowego rezultatu.

współodpowiedzialność

jesteśmy gotowi i prawie w każdym projekcie obniżamy stały koszt wdrożenia, ponieważ bierzemy odpowiedzialność za wdrożenie oraz osiągniecie rezultatów, w zamian oczekujemy motywującej  propozycji premii. po prostu wykonujemy konkretną pracę, która przynosi konkretne rezultaty.

bottom of page