top of page

algorytmia zarządzania [aZ] - use cases

use cases - przypadki użycia, czyli konkretne sytuacje w których zastosowanie aS jest zasadne i skuteczne.

konkretne sytuacje na poziome firmy w których stosujemy aZ

konkretne sytuacje, które dotyczą poszczególnych działów, obszarów

Kotwica 1
na poziomie firmy
przygotowanie, wdrożenie i egzekwowanie strategii funkcjonalnej dla całej firmy
strategia funkcjonalna:
 • to plan operacyjny, którego celem jest osiągnięcie kluczowych rezultatów w kluczowych obszarach funkcjonalnych firmy;
 • to plan, który oparty jest na poprawnym i regularnym wykonywaniu najskuteczniejszych zachowań i czynności operacyjnych i menedżerskich.
proces ten realizujemy w trzech wariantach:
 • w wariancie minimum określamy 3 kluczowe obszary operacyjne w ramach, których określamy
  9 najskuteczniejszych zachowań i czynności operacyjnych oraz 9 najskuteczniejszych zachowań i czynności menedżerskich
 • w wariancie RS określamy 4 kluczowe obszary operacyjne w ramach których określamy 12 najskuteczniejszych zachowań i czynności operacyjnych oraz 12 najskuteczniejszych zachowań i czynności menedżerskich
 • w wariancie "olimpijski sztos" określamy 5 kluczowych obszarów operacyjnych w ramach których określamy 15 najskuteczniejszych zachowań i czynności operacyjnych oraz 15 najskuteczniejszych zachowań i czynności menedżerskich
przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania kluczowymi rezultatami
Kotwica 2
na poziomie działu
przygotowanie, wdrożenie i egzekwowanie strategii funkcjonalnej dla konkretnego obszaru funkcjonalnego np: HR, BOK, produkcja, logistyka.
strategia funkcjonalna dla konkretnego obszaru funkcjonalnego:
 • to plan operacyjny, którego celem jest osiągnięcie kluczowych rezultatów w danym obszarze;
 • to plan, który oparty jest na poprawnym i regularnym wykonywaniu najskuteczniejszych zachowań i czynności operacyjnych oraz menedżerskich.
proces ten realizujemy najczęściej w dwóch wariantach:
 • w wariancie minimum określamy 3 kluczowe obszary operacyjne w ramach, których określamy
  9 najskuteczniejszych zachowań i czynności operacyjnych oraz 9 najskuteczniejszych zachowań i czynności menedżerskich
 • w wariancie RS określamy 4 kluczowe obszary operacyjne w ramach których określamy 12 najskuteczniejszych zachowań i czynności operacyjnych oraz 12 najskuteczniejszych zachowań i czynności menedżerskich
 • w wariancie "olimpijski sztos" określamy 5 kluczowych obszarów operacyjnych w ramach których określamy 15 najskuteczniejszych zachowań i czynności operacyjnych oraz 15 najskuteczniejszych zachowań i czynności menedżerskich
przygotowanie i wdrożenie systemu zarządzania kluczowymi rezultatami w obszarze
bottom of page