top of page

czym jest algorytmia rekrutacji?

algorytmia rekrutacji to skuteczna, komplementarna względem algorytmii sprzedaży i zarządzania, usługa za pomocą, której nasi klienci pozyskują nowych pracowników i menedżerów w oparciu o badanie skłonności do wykonywania przez nich najskuteczniejszych zachowań i czynności operacyjnych i menedżerskich.

algorytmia rekrutacji to skuteczna metoda sprawnego budowania procesu rekrutacji, selekcji, onboarding'u i programu rozwojowego dla pracowników i menedżerów w oparciu o najskuteczniejsze zachowania i czynności operacyjne i menedżerskie. najskuteczniejsze w kontekście osiągnięcia kluczowych rezultatów.

skuteczna

metoda

sprawnego

budowania

cyklu życia 
pracownika

skuteczna

skuteczna dla tego, że punktem wyjścia są najskuteczniejsze zachowania i czynności operacyjne
i menedżerskie na podstawie których projektujemy wszystkie kluczowe procesy cyklu życia pracownika. istotą każdego z projektowanych procesów jest zapewnienie optymalnych warunków do ich poprawnego wykonywania

metoda

etapowy - oderwany od specyfiki branży sposób rekrutacji, selekcji, onboarding'u i rozwoju pracowników i menedżerów w oparciu o badanie skłonności do wykonywania najskuteczniejszych zachowań i czynności, których poprawne wykonywanie prowadzi do osiągania sprzedażowych rezultatów.

sprawnego

sprawnego dlatego, że nie sprawdzamy kompetencji, tylko umiejętności i kwalifikacje za pomocą, których kandydaci na pracowników, menedżerów oraz aktualni pracownicy i menedżerowie będą wykonywać najskuteczniejsze zachowania i czynności. dotyczy to również doświadczonych specjalistów, którzy często mają potrzebne umiejętności i kwalifikacje, a mimo tego nie chcą wykonywać najskuteczniejszych zachowań.

budowania

na podstawie wyników algorytmii sprzedaży i zarządzania, czyli określenia najskuteczniejszych zachowań operacyjnych i zarządczych budujemy narzędzia takie jak: ogłoszenia rekrutacyjne, wywiady, zadania rekrutacyjne, narzędzia do wdrażania i ewaluacji pracy pracowników i menedżerów oraz ich rozwoju. wszystko w tych narzędziach potrafimy zmierzyć.

cyklu życia 
pracownika

razem z Twoim działem HR i z menedżerami zaprojektujemy i wdrożymy cykl życia pracownika, którego skuteczność bezpośrednio przekłada się na osiągane wyniki. dlaczego? ponieważ jako jedyni rekrutujemy ludzi, którzy potrafią i chcą poprawnie wykonywać najskuteczniejsze zachowania
i czynności operacyjne i menedżerskie

algorytmia rekrutacji  to 5 etapowa metoda

środek

cały proces składa się z 5 etapów, każdy z nich to sekwencja czynności, w którym każda czynność prosta umożliwia wykonanie kolejnej,

ustalenie 
rezultatów

algorytmia®

operacjonalizacja

wdrożenie
egzekwowanie

osiąganie
rezultatów

podstawowe pryncypium w algorytmii rekrutacji to rekrutacja, selekcja, onboarding, utrzymanie i rozwijanie osób, które potrafią i chcą wykonywać najskuteczniejsze zachowania i czynności, które prowadzą do osiągania ustalonych rezultatów.

ustalenie 
rezultatów

celem algorytmii w algorytmii rekrutacji jest zdiagnozowanie i nazwanie najskuteczniejszych zachowań i czynności sprzedażowych oraz menedżerskich, których wykonywanie ma największy wpływ na osiągnięcie rezultatu ⟩ najczęściej jest ich 9 + 9 - zachowania te najczęściej ustalamy w trakcie algorytmii sprzedaży i rekrutacji.

algorytmia®

operacjonalizacja to etap, którego celem jest przygotowanie narzędzi do wykonania sprawnie działań na każdym etapie cyklu życia pracownika. w przypadku rekrutacji i selekcji są to ogłoszenia, wywiady, zadania rekrutacyjne za pomocą których badamy skłonność do wykonywania najskuteczniejszych zachowań `
i czynności. 

dół

operacjonalizacja

w tym etapie zgodnie z harmonogramem, algorytmik wraz z supervisor’em wdraża i egzekwuje poprawne posługiwanie się wszystkimi zaprojektowanymi narzędziami w procesie rekrutacji, selekcji, onboarding'u, utrzymania i rozwoju pracownika.

wdrożenie
egzekwowanie

w tym etapie mierzymy skuteczność zaprojektowanych narzędzi i poprawność posługiwania się nimi przez pracowników HR, menedżerów i innych specjalistów, którzy wykonują działania związane z cyklem życia pracownika. w efekcie mierzymy ich bezpośrednia wpływ na kluczowe rezultaty biznesowe. 

osiąganie
rezultatów

bottom of page