czym jest algorytmia sprzedaży?

algorytmia Sprzedaży to skuteczna metoda sprawnego osiągania rezultatów przez zespoły sprzedaży, sprzedawców oraz menedżerów zespołów sprzedaży oraz osób odpowiadających za sprzedaż jako jeden z obszarów funkcjonalnych firmy.

skuteczna

metoda

sprawnego

osiągania

rezultatów

skuteczna

140 projektów, 11 branż, ponad 2500 sprzedawców i 450 menedżerów

zdefiniowaliśmy 441 kluczowych obszarów operacyjnych, 1764 zachowania proste i 7056 zachowań
i czynności prostych

metoda

5 etapowy - oderwany od specyfiki branży system postępowania, sposób wykonywania najskuteczniejszych zachowań i czynności, których poprawne wykonywanie prowadzi do osiągania sprzedażowych rezultatów.

sprawnego

sprawnego dlatego, że w firmach z którymi współpracujemy, identyfikujemy i doskonalimy tylko pojedyncze, najskuteczniejsze zachowania oraz czynności sprzedawców oraz ich menedżerów ⟩ zawsze pracujemy na poziomie operacyjnym i zarządczym, ponieważ poprawne wykonywanie najskuteczniejszych zachowań i czynności to współpraca sprzedawcy i menedżera.

osiągania

razem z naszymi klientami osiągamy rezultaty, ponieważ sprzedawcy i menedżerowie poprawnie wykonują zachowania i czynności, które są najskuteczniejsze ⟩ sprzedawca nie musi wykonywać 100% z nich ze 100% poprawnością ⟩ by osiągnąć wynik wystarczy, że wykona 75% tego, co najskuteczniejsze z min. 80% poprawnością to naprawdę wystarczy.

rezultatów

osiągamy rezultaty, ponieważ każdy ze sprzedawców oraz menedżerów wykonuje z określoną poprawnością inne zachowania, co w sumie na poziomie zespołu daje realizację 100% najskuteczniejszych i czynności z 80% poprawnością.

algorytmia sprzedaży to 5 etapowa metoda

cały proces składa się z 5 etapów, każdy z nich to sekwencja czynności, w którym każda czynność prosta umożliwia wykonanie kolejnej,

ustalenie 
rezultatów

algorytmia®

operacjonalizacja

wdrożenie
egzekwowanie

osiąganie
rezultatów

podstawowe pryncypium biznesowe w algorytmii wyrażamy za pomocą funkcji f[as]=eRka
funkcja ta oznacza, że każde działanie, które wykonujemy razem z naszymi klientami, wykonujemy
w funkcji rezultatu. dlatego też od ustalenia rezultatów [eRek] zaczynamy każdy projekt.

ustalenie 
rezultatów

celem algorytmii jest zdiagnozowanie i nazwanie najskuteczniejszych zachowań i czynności sprzedażowych oraz menedżerskich, których wykonywanie ma największy wpływ na osiągnięcie rezultatu ⟩ najczęściej jest ich 9 + 9

algorytmia®

operacjonalizacja to etap, którego celem jest przygotowanie planu wdrożenia i egzekwowania zaakceptowanych, najskuteczniejszych zachowań i czynności sprzedażowych oraz menedżerskich.

operacjonalizacja

w tym etapie zgodnie z harmonogramem, algorytmik wraz z supervisor’em wdraża i egzekwuje poprawne wykonywanie najskuteczniejszych zachowań i czynności sprzedażowych oraz menedżerskich.

wdrożenie
egzekwowanie

każde najskuteczniejsze zachowanie i czynność to proces biznesowy, którego skuteczność mierzymy za pomocą kluczowych współczynników efektywności. pożądane wartości tych współczynników to nasze projektowe cele. z tych wartości biorą się oczekiwane przez rezultaty.

osiąganie
rezultatów