top of page

algorytmia sprzedaży [aS] - use cases

use cases - przypadki użycia, czyli konkretne sytuacje w których zastosowanie aS jest zasadne i skuteczne.

wzrost wartości sprzedaży w sytuacjach gdy

poprawa parametrów pracy zespołu sprzedaży

sytuacja in plus lub in minus w której trzeba wykonać działanie, by nie stracić 

dotyczą osób, które zarządzają sprzedażą

dotyczą menedżerów i zarządzania sprzedażą

inne istotne scenariusze

przychodowe
przychodowe
wzrost mocy produkcyjnych - wzrost sprzedaży
realizacja celów sprzedażowych większych niż zakładane w danym okresie rozliczeniowym
wzrost udziału usług i produktów wysokomarżowych w całkowitej sprzedaży
przygotowanie i wdrożenie funkcjonalnej strategii sprzedaży
wejście na nowy rynek, rynki specjalistyczne
wprowadzenie na rynek nowych usług i produktów
rozwój firmy poprzez budowanie coraz większych struktur sprzedaży
projektujemy i budujemy całą machinę sprzedażową - budowa zespołu, procesów, określenie najskuteczniejszych zachowań i czynności
jakościowe
jakościowe
wzrost ROS - return of sales
wzrost całkowitej efektywności procesu sprzedaży
wzrost marży brutto, marży mix, masy marży
realizacja celów sprzedażowych powyżej 100% przy wykonaniu 80% działań poprawnie dobra proporcja 80%/110% - wektor poprawności vs. wektor wyniku
opisanie know - how zespołu sprzedaży i wdrożenie najskuteczniejszych jej zachowań do pracy każdego ze sprzedawców
doskonalenie warsztatu pracy sprzedawców - najskuteczniejsze regularnie i poprawnie
wyrównywanie wyników w strukturach rozproszonych
podnoszenie całkowitej i częściowej efektowności procesu sprzedaży
przeniesienie know-how sprzedażowego z jednego regionu do innego (roll-out w innych krajach
podnosimy efektywność  konkretnych obszarów operacyjnych w sprzedaży: pozyskiwanie nowych klientów [prospecting, lead generation, lead nurturing]; proces sprzedaży, account planning, account management.
przymusowe
przymusowe
brak realizacji celów sprzedażowych przez firmę
realizacja programów naprawczych dla menedżerów i szefów sprzedaży
realizacja programów naprawczych dla zespołów sprzedaży
budowanie nowych struktur sprzedaży w przypadku fuzji i przejęć
przygotowanie
przygotowanie
do wykonywania roli kierownika sprzedaży
do wykonywania roli menedżera, dyrektora sprzedaży
poszukiwanie kandydatów do ról sprzedażowych i zarządczych
tymczasowo możemy wejść w rolę dyrektora, szefa sprzedaży, w tym czasie wdrażamy algorytmię sprzedaży i poszukujemy kandydata, którego później wdrażamy
w algorytmiczny system sprzedaży
menedżerskie
menedżerskie
wdrożenie procesowego zarządzania sprzedażą
doskonalenie warsztatu pracy menedżerów zespołów sprzedaży
dojrzałe zarządzania zespołem sprzedaży: FA - forecast accuracy, marża mix, masa marży
zarządzanie oparte na wskaźnikach (dashboard menedżerski, dashboard dla sprzedawcy, KRI, KPI)
soft transition - cesja obowiązków z właściciela, który zarządzą i sprzedaje na nową osobę
z wewnątrz lub z zewnątrz
wspieramy menedżerów w realizacji celów sprzedażowych
budowanie systemów zarządzania zespołem sprzedaży
inne - istotne
inne, lecz istotne
assessment sił sprzedaży w oparciu o algorytmię, okresowa ewaluacja, ocena pracy sprzedawców i menedżerów sprzedaży
outsourcing sił sprzedaży
zwiększanie sprzedaży np: poprzez category management
projektowanie i budowanie sprzedażowych systemów wynagrodzeń i systemów premiowych
realizowanie zadań sprzedażowych przed terminem
diagnoza sprzedażowa - dlaczego się nie sprzedaje i co należy zacząć robić, by zacząć sprzedawać.
odchudzenie zespołu sprzedaży (sprzedaż i zarządzanie)
bottom of page