top of page

unikalne cechy algorytmii Rekrutacji

unikalne, czyli rzadko spotykane, wyjątkowe właściwości jednostkowo przypisane i związane z samą usługą i sposobem jej wykonywania

komplementarność

wszystkie działania, które projektujemy, wykonujemy razem z naszymi klientami wynikają i opierają na wynikach algorytmii w ramach algorytmii sprzedaży lub zarządzania. komplementarność oznacza wprost uzupełnienie algorytmicznego sposobu osiągania rezultatów o algorytmiczne narzędzia rekrutacji, selekcji, onboarding'u, ewaluacji, rozwoju i utrzymania pracowników i menedżerów.

poziom działania

w algorytmii rekrutacji działania razem z klientem wykonujemy w oparciu o precyzyjnie ustalone najskuteczniejsze zachowania i czynności proste. opis wykonywania tych zachowań jest szczegółowy i są to najczęściej zachowania, które mają charakter zachowań elementarnych.

skłonność do wykonywania

pojedyncze narzędzia, inicjatywy i programy projektujemy w oparciu o badanie skłonności, chęci do wykonywania najskuteczniejszych zachowań i czynności, dotyczy to każdego pracownika i menedżera, nowego oraz również doświadczonego.

regularność i poprawność

badanie skłonności uzupełniamy badaniem, mierzeniem regularności i poprawności wykonywania najskuteczniejszych zachowań i czynności w kluczowych obszarach operacyjnych nazwanych w trakcie algorytmii sprzedaży lub zarządzania.

środek
f(aR) = aS lub aZ

ta funkcja to nasze zasadnicze pryncypium biznesowe - każde działanie, które wykonujemy w algorytmii rekrutacji wykonujemy w funkcji rezultatów [eRek] określonych w ramach algorytmii Sprzedaży i Zarządzania. eRki w naszej nomenklaturze to kluczowe rezultaty, które realizujemy z firmami, zespołami z którymi współpracujemy.

wyższe prawdopodobieństwo

zaprojektowanie, wdrożenie i egzekwowanie działań opartych na najskuteczniejszych zachowaniach i czynnościach operacyjnych i zarządczych w całym cyklu życia pracownika podnosi prawdopodobieństwo lepszych wyników w obszarach rekrutacji, ewaluacji i fluktuacji pracowników.

wyniki

osiągnięcie lepszych parametrów w rekrutacji, selekcji, ewaluacji i fluktuacji to oczywiście bezpośredni wpływ na wyższe prawdopodobieństwo osiągnięcia prognozowanych rezultatów. wszystko zgodnie ze wzorem: najskuteczniejsze zachowania i czynności > lepsze wskaźniki cyklu życia pracownika > wyższe prawdopodobieństwo osiągnięcia prognozowanych wyników.

2 wektory

pracę, którą wykonujemy w ramach algorytmii Rekrutacji zamykamy między 2 wektorami. pierwszy wektor to wektor parametrów, jego wartość powinna być wyższa od prognozowanego. drugi wektor to wektor poprawności, za pomocą którego mierzymy ilość zachowań i czynności, które należy poprawnie wykonać, by podnieść wartość pierwszego wektora.

dół
oszczędności

realizacja rekrutacji, selekcji, onboarding'u, ewaluacji i rozwoju oraz utrzymania pracowników w oparciu o badanie umiejętności i skłonności do wykonywania najskuteczniejszych zachowania i czynności to realizacja oszczędności po stronie każdego z procesów. dlaczego? dlatego, że w każdym z procesów robimy tylko to skuteczne, najskuteczniejsze.

poziom trudności

dlaczego firma, zespoły i menedżerowie sprawniej osiągają rezultaty? ponieważ w każdym z procesów cyklu życia pracowników stosujemy narzędzia wdrożeniowe dzięki, którym obniżamy średni poziom trudności najskuteczniejszych  zachowań tzn. łatwiej jest je wykonywać poprawnie i regularnie poprawnie powtarzać.

bottom of page