top of page

algorytmia Rekrutacji [aR] - use cases

use cases - przypadki użycia, czyli konkretne sytuacje w których zastosowanie aS jest zasadne i skuteczne.

komplementarne do algorytmii Sprzedaży
rekrutacja wyników
projektujemy i wdrażamy u naszych klientów procesy rekrutacji i selekcji sprzedawców, doradców, account menedżerów oraz menedżerów zespołów sprzedaży, w których sprawdzamy 
i mierzymy ich umiejętności i skłonność do wykonywania najskuteczniejszych zachowań
i czynności, które określiliśmy w algorytmii Sprzedaży [aS].
najczęściej w wersji minimum aS określamy 9 najskuteczniejszych zachowań i czynności sprzedażowych i 9 najskuteczniejszych zachowań i czynności menedżerskich.
propozycje pracy składamy tylko takim kandydatom, którzy np: potrafią i chcą wykonywać 6 z 9 najskuteczniejszych zachowań minimum z 80% poprawnością.
 
badamy skłonność do wykonywania najskuteczniejszych zachowań i czynności, ponieważ często jest tak, że kandydaci, zwłaszcza doświadczeni sprzedawcy, potrafią wykonywać najskuteczniejsze zachowania i czynności, jednak chęć do ich wykonywania jest niska np: dlatego, że uważają, że niektórych czynności ze względu na długi staż pracy i "bogate doświadczenie" nie wypada już im robić. 
zaprojektowanie i wdrożenie skutecznego systemu wdrażania nowych pracowników
komplementarny do rekrutacji wyników system wdrażania nowych sprzedawców i menedżerów sprzedaży
zaprojektowanie i wdrożenie skutecznego systemu ewaluacji poprawności i jakości pracy sprzedawców i szefów zespołów sprzedaży
środek
szefowie sprzedaży i sprzedawcy często błędnie twierdzą, że umiejętności nie da się policzyć. my uważamy, że można je policzyć. w oparciu o zdefiniowane w algorytmii sprzedaży najskuteczniejsze zachowania czynności sprzedażowe i menedżerskie projektujemy i wdrażamy proste systemy ewaluacji regularności, systematyczności i poprawności pracy całego zespołu sprzedażowego. 
takie systemy są proste, policzalne i zobiektywizowane i łaczymy je z realizacją programów rozwojowych
zaprojektowanie i wdrożenie skutecznego programu rozwojowego, programu naprawczego
zaprojektowanie i wdrożenie procesów sukcesji, procesów mapowania kandydatów na zewnątrz organizacji
komplementarne do algorytmii Zarządzania
rekrutacja wyników w kluczowych obszarach funkcjonalnych firmy
projektujemy i wdrażamy u naszych klientów procesy, rekrutacji i selekcji pracowników operacyjnych, liniowych, specjalistów oraz menedżerów, w których sprawdzamy 
i mierzymy ich umiejętności i skłonność do wykonywania najskuteczniejszych zachowań
i czynności, które określiliśmy w algorytmii Zarządzania.​
najczęściej w wersji audi RS algorytmii Zarządzania określamy 12 najskuteczniejszych zachowań
i czynności sprzedażowych i 12 najskuteczniejszych zachowań i czynności menedżerskich.
propozycje pracy składamy tylko takim kandydatom, którzy np: potrafią i chcą wykonywać 7 z 12 najskuteczniejszych zachowań minimum z 80% poprawnością.
 
badamy skłonność do wykonywania najskuteczniejszych zachowań i czynności, ponieważ często jest tak, że kandydaci, zwłaszcza doświadczeni, potrafią wykonywać najskuteczniejsze zachowania i czynności jednak chęć do ich wykonywania jest niska np: dlatego, że uważają, że niektórych czynności ze względu na długi staż nie wypada już im robić. 
zaprojektowanie i wdrożenie skutecznego systemu wdrażania nowych pracowników
komplementarny do rekrutacji wyników system wdrażania nowych pracowników i menedżerów
dół
zaprojektowanie i wdrożenie skutecznego systemu ewaluacji poprawności i jakości pracy pracowników operacyjnych i menedżerów oraz menedżerów menedżerów
szefowie zespołów, mniejszych i większych często błędnie twierdzą, że umiejętności nie da się policzyć. my uważamy, że można je policzyć. w oparciu o zdefiniowane w algorytmii Zarządzania najskuteczniejsze zachowania czynności operacyjne i menedżerskie projektujemy i wdrażamy proste systemy ewaluacji regularności, systematyczności i poprawności pracy całych zespołów operacyjnych.
 
takie systemy są proste, policzalne i zobiektywizowane i łaczymy je z realizacją programów rozwojowych
zaprojektowanie i wdrożenie skutecznego programu rozwojowego, assessment centre programu naprawczego
zaprojektowanie i wdrożenie procesów sukcesji, procesów mapowania kandydatów na zewnątrz organizacji
bottom of page