top of page

czym jest algorytmia zarządzania?

algorytmia Zarządzania to skuteczny system zarządzania, który prowadzi do sprawnego osiągania rezultatów
przez zespoły operacyjne i strategiczne, w tym zarząd, które realizują cele w różnych obszarach funkcjonalnych firmy oraz przez menedżerów, którzy zarządzają obszarami funkcjonalnymi firmy, zespołami, projektami i procesami.

skuteczny

system

sprawnego

osiągania

rezultatów

skuteczny

78 projektów, 54 firmy, 1112 pracowników w tym 900 pracowników operacyjnych, 212 menedżerów od poziomu menedżera liniowego od poziom [c]. dotychczas zdefiniowaliśmy 312 kluczowych obszarów operacyjnych, 1284 zachowania proste i 4992 zachowania i czynności proste.

system

5 etapowy - oderwany od specyfiki branży system postępowania, sposób wykonywania najskuteczniejszych zachowań i czynności operacyjnych, menedżerskich indywidualnych
i zespołowych, których poprawne wykonywanie prowadzi do osiągania prognozowanych rezultatów
i realizacji celów biznesowych.

sprawnego

sprawnego dlatego, że w firmach z którymi współpracujemy, identyfikujemy i doskonalimy tylko pojedyncze, najskuteczniejsze zachowania oraz czynności operacyjne i menedżerskie ⟩ zawsze pracujemy na poziomie operacyjnym i zarządczym, ponieważ poprawne wykonywanie najskuteczniejszych zachowań i czynności to WSPÓŁpraca i WSPÓŁodpowiedzialność grupy pracowników, zespołu oraz menedżera.

osiągania

razem z naszymi klientami osiągamy rezultaty, ponieważ menedżerowie oraz ich zespoły poprawnie wykonują zachowania i czynności, które są najskuteczniejsze ⟩ nie każdy musi wykonywać 100% z nich ze 100% poprawnością ⟩ by osiągnąć wynik wystarczy, że wykona 75% tego, co najskuteczniejsze
z min. 80% poprawnością to naprawdę wystarczy.

rezultatów

środek

osiągamy rezultaty, ponieważ każdy pracownik grupy, członek zespołu, uczestnik projektu, procesu, zespół oraz jego menedżer wykonuje z określoną poprawnością inne zachowania, co w sumie na poziomie zespołu daje realizację 100% najskuteczniejszych i czynności z minimum 75% poprawnością.

algorytmia zarządzania  - 5 etapów tworzenia i wdrożenia systemu zarządzania

cały proces tworzenia i wdrożenia systemu składa się z 5 etapów, każdy z nich to sekwencja czynności, w którym każda czynność prosta umożliwia wykonanie kolejnej. efekty można stosować w zarządzaniu firmą, instytucją non-profit, w zarządzaniu zespołami, również na produkcji i oczywiście w zarządzaniu menedżerami.

ustalenie 
rezultatów

algorytmia®

operacjonalizacja

wdrożenie
egzekwowanie

osiąganie
rezultatów

podstawowe pryncypium biznesowe w algorytmii wyrażamy za pomocą funkcji f[as]=eRka
funkcja ta oznacza, że każde działanie, które wykonujemy razem z naszymi klientami, wykonujemy w funkcji
rezultatu. dlatego też od ustalenia rezultatów [eRek] dla każdego zespołu, każdego procesu, każdego menedżera, zaczynamy każdy projekt.

ustalenie 
rezultatów

celem algorytmii jest zdiagnozowanie i nazwanie najskuteczniejszych zachowań i czynności, które powinni wykonywać pracownicy oraz menedżerowie. nazywamy zachowania menedżerskie indywidualne i wobec zespołów oraz zachowania zarządcze wobec menedżerów, których wykonywanie ma największy wpływ na osiągnięcie rezultatu

algorytmia®

operacjonalizacja to etap, którego celem jest przygotowanie planu wdrożenia i egzekwowania zaakceptowanych, najskuteczniejszych zachowań i czynności operacyjnych zespołu oraz menedżerskich
i zarządczych wobec menedżerów

dół

operacjonalizacja

w tym etapie zgodnie z harmonogramem, algorytmik wraz z supervisor’em wdraża i egzekwuje poprawne wykonywanie najskuteczniejszych zachowań i czynności operacyjnych  oraz menedżerskich. wykonywanie mierzymy za pomocą przygotowanych do tego pulpitów operacyjnych i menedżerskich.

wdrożenie
egzekwowanie

każde najskuteczniejsze zachowanie i czynność to krytyczny proces biznesowy, którego skuteczność mierzymy za pomocą kluczowych współczynników efektywności. pożądane wartości tych współczynników to nasze projektowe cele. z tych wartości biorą się oczekiwane przez rezultaty.

osiąganie
rezultatów

bottom of page