top of page

algorytmicy

doświadczeni menedżerowie, specjaliści, którzy wykonują algorytmiczne projekty u naszych klientów

27.17.17  |  27 lat w sprzedaży  |  17 lat w zarządzaniu nią  |  17 lat realizacji projektów | założyciel algorytmii | twórca algorytmii Sprzedaży i Zarządzania | sprzedaż, zarządzanie zespołami sprzedaży, IT, finanse, fmcg, b. budowlana

15.10. 43  |  15 lat pracy z ludźmi  |  10 lat doświadczenia w psychologii organizacji
43 lata sondy voyager I i II znajdują się w przestrzeni kosmicznej - ta liczba reprezentuje ciekawość świata

prowadzi interimowe projekty HR  |  praktyk autorskiej metody osiągania rezultatów - algorytmia

24.18.10k  |  24 lata doświadczenia w organizacji zakupów i sprzedaży na 3 kontynentach

18 lat sukcesów i pouczających lekcji w realizacji celów klientów w 13 krajach
10000 godzin rozwoju i aktywizacji zaangażowania pracowników moich klientów w formie szkoleń i warsztatów

22.34.6  |  22 lata na managerskich stanowiskach w branży IT, w sprzedaży i marketingu

ostatnie 12 lat w firmie Microsoft, w tym 6 lat na stanowisku regionalnym (34 kraje CEE)
pomagam budować sprawne organizacje osiągające ponadprzeciętne wyniki dzięki wykorzystaniu
nowoczesnych technologii chmurowych

środek

15.100.Co.Grow  |  15 lat doświadczenia w sprzedaży  |  zrealizowała ponad 100 projektów strategicznych dotyczących modelowania sprzedaży, kultury organizacyjnej i przywództwa. 

twórca CO.Grow - pasjonatka i praktyk współtworzenia

19.11.9  |  19 lat w sprzedaży  |   11 lat pracy z menadżerami placówek rozproszonych

9  wdrożonych dużych zmian [systemy informatyczne, fuzje firm, przekształcenia]

w pracy łączy analizę i szczegółowy plan działania do zaplanowanego procesu z umiejętnością przeprowadzenia
przez niego zespoły.

27.16.11  |  27 lat w sprzedaży i zarządzaniu nią  |  16 projektów interimowych dla różnych firm w kraju i za granicą

zysk liczony w mln.  po trzech ciężkich latach pracy a zaczynaliśmy od 0,8 mln [jedna firma]

9.4.2  |  9 lat w marketingu online przekrojowo dla B2C i B2B od wyszukiwarek, przez treści, analitykę i optymalizację konwersji
4 lata po stronie agencyjnej, połowa czasu w domu mediowym | 2 perspektywy do połączenia ‐ osób w organizacji
i odbiorców poza nią

20.14.3  |  20 lat w branży IT  |  14  lat zarządzania  zespołami sprzedaży  |  3 lata zarządzania sprzedażą w regionie CEE | prowadzenie zespołów, strategia i planowanie sprzedaży, współpraca z kanałem partnerskim w branży IT | executive manager w algorytmii

28.18.8 | 28 lat w sprzedaży | 18 lat doświadczenia korporacyjnego | 8 branż | sprzedaż i zarządzanie zespołami sprzedaży (reve 300+ M) | najczęściej zaczyna tam, gdzie od dawna nie ma pożądanych wyników | tworzy procesy sprzedażowe, poprawia efektywność działań sił sprzedaży | planuje i wdraża najskuteczniejsze zachowania mające największy wpływ na rezultaty w sprzedaży i zarządzaniu nią.

10.10.10 | 10 lat doświadczenia handlowego / sprzedażowego na 5 różnych stanowiskach |  10 lat doświadczenia menedżerskiego w 2 firmach | 10 awansów w trakcie kariery zawodowej | 3 firmy:  Whiskymywife; Wolters Kluwer; Infor | jako dyrektor sprzedaży skutecznie zarządzałem rozproszonym działem telemarketingu i handlu bezpośredniego | mam doświadczenie we wprowadzaniu nowych produktów na rynek, pricing'u, rekrutacji / onboardingu czy zmianie systemów wynagrodzeń.

dół
bottom of page