polityka prywatności serwisu algorytmia

postanowienia ogólne

 

 1. Usługodawca szanuje prawo do prywatności Użytkowników i dba o bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji na etapie rejestracji i logowania (SSL).

 2. Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa i polityką prywatności.

 

Ochrona Danych Osobowych

 

 1. Administrator Danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są chronione
  i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do serwisu i korzystanie z serwisu jest szyfrowane.

 2. Administrator Danych przetwarza wyłącznie takie dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail.

 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są:

  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. 2016 r. poz. 677 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do tejże ustawy,

  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

  3. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych,
   a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych przez Administratora Danych jak również prawo do ich poprawiania, zmiany i usunięcia w każdym czasie.

 5. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do udostępniania danych osobowych Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek rozwiązania Umowy.

 7. Usługodawca zastrzega, że przechowuje, przez okres czasu wymagany przepisami prawa, dane o Użytkowniku w zakresie i celu niezbędnym na potrzeby ewentualnych, przyszłych roszczeń pomiędzy stronami Umowy bądź w związku z przepisami prawa, do których przestrzegania jest zobligowany (np. przepisy podatkowe).

 8. Usługodawca nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 9. Administratorem Danych jest algorytmia PATRYK GÓRALOWSKI z siedzibą przy ul. Obrońców Tobruku 27 lok. 126, 01-498 Warszawa, NIP: 7742378329, REGON: 146101854.

 

Cookies

 

 1. W Serwisie korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu końcowym użytkownika podłączonym do sieci Internet - cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe o sposobie korzystania
  z serwisu, które przechowywane są po stronie przeglądarki osoby odwiedzającej serwis – np. użytkownika.

 2. Chcemy być blisko potrzeb naszych użytkowników, dlatego analizujemy zanonimizowane informacje na temat używania Internetu
  i serwisu. W tym celu korzystamy z kodu Google Analytics oraz Usability Tools. Są to narzędzia do analityki internetowej, które pomagają nam udoskonalać funkcjonalność serwisu i dostosować ją lepiej do oczekiwań i potrzeb Użytkowników. Oba narzędzia gromadzą anonimowe informacje, odnotowują tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzia te korzystają z własnych plików cookies do analizowania działań Użytkowników. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w serwisie, z jakiej witryny trafił do serwisu, jakiej rozdzielczości ekranu jest jego urządzenie, jak porusza się po serwisie etc.

 3. Każda osoba przeglądająca Serwis może poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Można zdecydować o tym poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Wystarczy wyłączyć obsługę plików cookies.

 4. Informujemy, że ograniczenia stosowania cookies mogą negatywnie wpłynąć na prawidłowość
  i wygodę działania serwisu.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 01.07.2020r. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Projekt bez tytułu.png